Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Poziom kształcenia

studia licencjackie i magisterskie

Forma studiów
stacjonarne
Czas trwania

3 lata studia licencjackie

2 lata studia magisterskie

Wydział

Wydział Nauk Historycznych

Siedziba
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Lubisz czytać, a do tego interesujesz się historią? Studiuj Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UKSW!

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, kształtowania i opracowywania zasobu archiwalnego, prawodawstwa archiwalnego oraz zarządzania archiwami. Poznasz systemy kancelaryjne, organizację archiwum zakładowego oraz rodzaje współczesnej dokumentacji. Program studiów obejmuje m.in. przedmioty z zakresu historii Polski, nauk pomocniczych historii czy warsztatu badawczego archiwisty.

Studiując ten kierunek zyskasz gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie dziedziny archiwalnej i zarządzania dokumentacją. Archiwistyka na UKSW to nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia, które pozwalają rozwijać studentom praktyczne umiejętności w obszarze metodyki opracowywania zasobu archiwalnego, odczytywania pisma, znajomości wytworów kancelaryjnych oraz źródeł historycznych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu Archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UKSW będziesz gotowy do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej itp.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy, przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały