Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ

Poziom kształcenia
studia magisterskie
Forma studiów
stacjonarne
Czas trwania
2 lata
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Siedziba
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 17

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności w obszarze technologii? Aplikuj na kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej!

Podczas studiów zdobędziesz kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych, jakie są niezbędne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej ze szczególnym naciskiem na zapewnienie jej bezpieczeństwa. Swoje kompetencje rozwiniesz podczas wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz wykładów monograficznych i konwersatoriów.

Kierunek studiów jest zbudowany w taki sposób, że program zawiera moduły tematyczne, które dotyczą różnych aspektów gospodarki cyfrowej. Dzięki temu możesz wybrać przedmioty z list, które pozwolą rozwinąć Twoje indywidualne zainteresowania. Kierunek ten jest kontynuacją licencjackich studiów „Człowiek w cyberprzestrzeni”.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej będziesz gotowy do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta na technologii.

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej ocen z toku studiów.


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały