Inżynieria środowiska

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Poziom kształcenia
studia inżynierskie i magisterskie
Forma studiów
stacjonarne
Czas trwania
3,5 roku studia inżynierskie,
1,5 roku studia magisterskie
Wydział

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Siedziba
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Chcesz mieć realny wpływ na środowisko, w którym żyjemy? Wybierz inżynierię środowiska na UKSW!

Odnawialne źródła energii, grafika inżynierska, podstawy projektowania CAD czy gospodarka odpadami – to tylko niektóre ze specjalistycznych zajęć na UKSW w ramach kierunku inżynieria środowiska. Dzięki nim uzyskasz szeroki wachlarz kompetencji niezbędnych w rozwoju dalszej kariery zawodowej.

Studia te wyróżniają liczne zajęcia w nowocześnie wyposażonych salach oraz laboratoriach dydaktycznych. Co więcej, studenci mają możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach terenowych, podczas których poznają technologie i rozwiązania instalacyjne stosowane w zakładach komunalnych i firmach prywatnych.

Podczas studiów organizowane są seminaria branżowe przez firmy oraz praktyków rynkowych umożliwiające zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych (projektowanie, obsługa specjalistycznego oprogramowania, zarządzanie projektami itd.).

Studenci kończący studia na kierunku Inżynieria środowiska mogą ubiegać się o następujące uprawnienia budowlane: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostaną także przygotowani do egzaminu państwowego z zakresu kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia na kierunku Inżynieria środowiska, zdobywasz kompetencje umożliwiające podjęcie pracy m.in. w: specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych, prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska, oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Możesz także pracować w biurach projektowych, zakładach przemysłowych i firmach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, czy firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: matematyka, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia).

Moduły kształcenia na studiach inżynierskich: biotechnologia środowiska i gospodarka odpadami, chemia i monitoring środowiska, odnawialne źródła energii.

Na studia stacjonarne II stopnia:

– kandydaci, posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska lub kierunku pokrewnym (lista dostępna tutaj), kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

– kandydaci, nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały