Praca socjalna

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

PRACA SOCJALNA

Poziom kształcenia
studia licencjackie
Forma studiów
stacjonarne
Czas trwania
3 lata
Wydział

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Siedziba
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Wsparcie drugiego człowieka to dla Ciebie priorytet? Studiuj Pracę socjalną na UKSW!

Praca socjalna to nie tylko profesja, ale i powołanie, które wymaga empatii i zrozumienia innych. Studia na tym kierunku pozwolą wykorzystać te cechy, wzbogacając je o wiedzę, niezbędną do pracy z osobami potrzebującymi, także z marginesu życia społecznego.

Program studiów został opracowany zgodnie z wyzwaniami, jakie stawia współczesny świat. Zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczania w połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Praca socjalna to kierunek, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa. Zyskasz umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej, rozwiązywania problemów dotykających współczesne rodziny, osoby z niepełnosprawnością, chore i w podeszłym wieku.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Praca socjalna są zatrudniani m.in. na stanowiskach asystentów rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych. Znajdują zatrudnienie m.in. w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, instytucjach publicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, organizacjach pozarządowych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (historia, WOS, geografia).


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały