Prawo

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

PRAWO

Poziom kształcenia
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
stacjonarne oraz niestacjonarne
Czas trwania
5 lat
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Siedziba
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 17

Marzysz o karierze prawnika? Studiuj Prawo na UKSW!

Wybierz Prawo na UKSW, na którym wykładają m.in. doświadczeni sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, eksperci Sejmu i Senatu oraz pracownicy ministerstw.

Podczas studiów na UKSW zdobędziesz wiedzę z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. W toku studiów poszerzysz wiedzę o specjalistyczne informacje przekazywane podczas licznych wykładów monograficznych i konwersatoriów, prowadzonych także w językach obcych. Wiedzę teoretyczną wykorzystasz w praktyce w czasie praktyk studenckich w sądach, prokuraturach czy kancelariach prawnych.

Dla studentów Prawa na IV oraz V roku wydział przygotował unikatowy program „Business law”, który umożliwia zdobycie specjalistycznej, poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz finansowania działalności gospodarczej. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów możesz się ubiegać o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną czy też legislacyjną. Jako absolwent tego kierunku będziesz również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej (służbach mundurowych, organach administracji skarbowej, agendach państwowych, instytucjach Unii Europejskiej), jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia stacjonarne: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (historia, WOS, geografia, matematyka).

W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział (nie jest obliczany wynik rekrutacyjny).


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały