Teologia

Opis

ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

TEOLOGIA

Poziom kształcenia
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
stacjonarne oraz niestacjonarne
Czas trwania
5 lat studia stacjonarne,
6 lat studia niestacjonarne
Wydział

Wydział Teologiczny

Siedziba
Kampus Dewajtis 5

Interesują Cię nauki związane z wiarą i religią? Wybierz kierunek Teologia na UKSW!

Studia te skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć szeroko pojętą wiedzę teologiczną w perspektywie społecznej i kulturowej. W trakcie nauki poznasz systemy religijne, historię i filozofię religii. Szerokie wykształcenie humanistyczne i społeczne pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. Studia teologiczne na UKSW mają długą tradycję – to najstarszy kierunek, który działa na Uniwersytecie. Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona kadra akademicka.

Na kierunku Teologia już od pierwszego roku studiów możesz wybrać:

– teologię ogólną, dzięki której przyswoisz wiedzę m.in. z biblistyki, dogmatyki, liturgiki, podstaw filozofii oraz nauczysz się języków starożytnych. Po dwóch latach studiów sprecyzujesz swoje zainteresowania, wybierając jedną ze specjalności teologicznych.

– specjalność nauczycielsko-katechetyczną, której ukończenie umożliwia nauczanie religii we wszystkich typach szkół i przedszkolach.

Niezależnie od wyboru specjalności gwarantujemy atrakcyjne studia łączące tradycję z nowoczesnością. Kadra naukowa, którą być może już znasz z mediów, książek lub instytucji kościelnych, przygotuje Cię do pracy zawodowej i pomoże rozwijać zainteresowania naukowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Teologia na UKSW mogą znaleźć pracę m.in. w szkołach, placówkach wychowawczo-oświatowych, parafiach, instytucjach kościelnych, a także instytucjach kultury lub mediach, które w swej misji inspirują się wartościami chrześcijańskimi. Specyfika studiów teologicznych służących nie tylko rozwijaniu kompetencji zawodowych, ale także formacji dojrzałej osobowości, sprawia, że nasi absolwenci są pożądanymi pracownikami w różnych sektorach i branżach.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia jednolite magisterskie: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia).


ZAREJESTRUJ SIĘ

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały