ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH


Jednostki badawcze

Instytut Historii

Instytut Archeologii

Instytut Historii Sztuki

Kierunki studiów

Archeologia

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia

Historia sztuki

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Adres

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23,

01-938 Warszawa

Kontakt

tel. +48 22 569 68 49 

e-mail: wnhs[at]uksw.edu.pl

Strona www

www.wnhs.uksw.edu.pl

Media społecznościowe

Facebook Wydziału

Facebook Instytutu Archeologii

Facebook Instytutu Historii

Facebook Instytutu Historii Sztuki

Instagram Instytutu Archeologii

Bogaty program dydaktyczny Wydziału, oprócz zajęć teoretycznych, stanowią liczne ćwiczenia, praktyki i objazdy naukowe, realizowane na terenie całego kraju.

Przykładem zajęć terenowych – w kraju i za granicą – w których uczestniczą studenci są prowadzone przez Wydział badania wykopaliskowe: w Puszczy Białowieskiej, na Warmii i Mazurach, w Chorwacji czy Niemczech. Indywidualnym rozwojem studentek i studentów kieruje kadra wybitnych akademików o bogatym dorobku naukowym, odkrywających nowe perspektywy badawcze w archeologii, historii, historii sztuki i dyscyplinach pokrewnych.

Wydział prowadzi projekty naukowe m. in. we współpracy z Instytutem im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, Światową Radą Badań nad Polonią, Instytutem Polonika, Instytutem Archeologii w Zagrzebiu, Stanford University i Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Efektem badań są liczne publikacje, m. in. seria tłumaczeń pt. „Pisma starochrześcijańskich pisarzy” oraz naukowa edycja dzienników prymasa Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”.

Wysokim uznaniem cieszą się prowadzone przez Wydział cykle wykładów Studium Res Gestae, czasopismo naukowe „Saeculum Christianum” oraz dwa studenckie przedsięwzięcia: galeria sztuki i czasopismo „Artifex”, które jest jednym z najdłużej ukazujących się pism studenckich w Polsce. Wydział rozwija się prężnie i nieustannie dostosowuje swoją ofertę dydaktyczną do aktualnych potrzeb na rynku pracy.

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały