ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Jednostki badawcze

Instytut Językoznawstwa


Instytut Literaturoznawstwa


Instytut Nauk o Kulturze i Religii

Kierunki studiów

Filologia klasyczna

Filologia polska

Filologia włoska

Kulturoznawstwo

Muzeologia

Adres

ul. Dewajtis 5,

01-815 Warszawa

Kontakt

tel. +48 22 561 89 97 

e-mail: wnh[at]uksw.edu.pl

Strona www

www.wnh.uksw.edu.pl

Media społecznościowe

Facebook

Wydział skupia uczonych o bogatym dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym.

Wykładowcami są literaturoznawcy, językoznawcy, kulturoznawcy, a wśród nich znawcy filmu, teatru, mediów elektronicznych oraz specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania kulturą i biznesu. Przez 20 lat istnienia Wydział Nauk Humanistycznych stał się jednostką rozpoznawalną w ogólnopolskim środowisku humanistycznym, a jego pracownicy oraz absolwenci reprezentują UKSW w wielu instytucjach kultury oraz w strukturach administracji państwowej.

Pracownicy na potrzeby badań pozyskują środki finansowe z programów oferowanych przez NCBiR, NCN oraz inne instytucje, biorą też udział w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych. Prace badawcze na Wydziale prowadzone są we współpracy zarówno z licznymi ośrodkami naukowymi i uniwersytetami działającymi w Polsce (np. Instytutem Badań Literackich PAN; Uniwersytetem Warszawskim; Katolickim Uniwersytetem Lubelskim), jak i za granicą (np. w: Bratysławie, Ołomuńcu, Oksfordzie, Genui, Einstadt, Eichstätt-Ingolstadt, Budapeszcie, Clermont-Ferrand, Trnawie, Wielkim Tyrnowie, Lizbonie i innych).

Kierunki kształcenia prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych (filologia polska, filologia klasyczna, filologia włoska, kulturoznawstwo, muzeologia) są nieustająco dostosowywane do ofert na rynku pracy. W doskonaleniu programów bierze udział Wydziałowa Rada Biznesu, w której zasiadają przedstawiciele firm oraz instytucji kultury.

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały