ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Jednostki badawcze

Instytut Pedagogiki

Kierunki studiów

Pedagogika

Pedagogika specjalna  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Adres

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15,

01-938 Warszawa

Kontakt

tel. +48 22 569 96 72  

e-mail: pedagogika[at]uksw.edu.pl

Strona www

www.pedagogika.uksw.edu.pl

Media społecznościowe

Facebook

Misją Wydziału jest przygotowanie do życia zawodowego wysoko wykwalifikowanych i aktywnych specjalistów w zakresie edukacji.

Pracownicy Wydziału prowadzą intensywną działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w zakresie wychowania i kształcenia oraz resocjalizacji zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Wydział podejmuje się wielu inicjatyw, które mają na celu promocję rozwoju pedagogiki poprzez wykłady otwarte, konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, współudział studentów i podmiotów zewnętrznych w realizacji grantów badawczych. Na płaszczyźnie międzynarodowej Wydział współpracuje z wieloma pokrewnymi jednostkami m.in.: z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze, Wydziałem Filozoficzno-Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. Zaletą tego przedszkola jest lustro weneckie, które pozwala studentom na prowadzenie obserwacji bez zaburzania pracy nauczyciela przedszkolnego. Wydział posiada także dobrze wyposażone sale do ćwiczeń np. salę komputerową czy salę do pracy artystycznej i twórczej.

Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały