ODKRYJ STUDIA NA…

ODKRYJ STUDIA
NA…

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY


Jednostki badawcze

Instytut Nauk Teologicznych


Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Kierunki studiów


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Specjalistyczne studia teologiczne


Teologia

Adres

ul. Dewajtis 5,

01-815 Warszawa

Kontakt

tel. +48 22 561 88 56 

      +48 22 561 89 60

e-mail: wnh[at]uksw.edu.pl

Strona www

www.teologia.uksw.edu.pl

www.radio.uksw.edu.pl

Media społecznościowe

Facebook Wydział

Facebook IEMiD

Twitter Wydział

YouTube Wydział

YouTube IEMiD

Na Wydziale pracuje wielu wybitnych ekspertów z zakresu nauk teologicznych oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Doświadczona kadra naukowa przygotowuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w kilku kluczowych obszarach społecznych: dziennikarstwie, komunikacji kulturowej, edukacji religijnej oraz do pracy w instytucjach kościelnych na różnych stanowiskach. Przyszli dziennikarze zajęcia praktyczne odbywają m.in. w nowoczesnym studiu radiowo-telewizyjnym na Uczelni oraz w redakcjach najważniejszych polskich mediów. Przyszli teolodzy zdobywają kompetencje do pracy zawodowej, odkrywając przy tym drogę samorealizacji opartej na wartościach chrześcijańskich.

Wydział od lat pracuje nad tym, by z dwóch, pozornie różnych obszarów takich jak dziennikarstwo i teologia stworzyć unikalny program, który oferuje studentom to, co żywe, aktualne, przydatne i ważne. Dziennikarstwo z pasją to nie hasło reklamowe. To misja, którą Wydział realizuje od ponad dwóch dekad na zajęciach, warsztatach oraz w tworzonym ze studentami Radiu UKSW. Oferowany na Wydziale kierunek „teologia” to nowoczesna forma studiów powiązana z tradycyjną refleksją teologiczną, sprzyjająca samodzielnemu myśleniu i krytycznej ocenie otaczającego świata.

Wybitni eksperci przekazują studentom wszechstronną wiedzę, skupiając się na ich indywidualnych potrzebach. Kształcenie pod kierunkiem najlepszych specjalistów służy temu, by w przyszłości stać się jednym z nich. Na Wydziale Teologicznym teoretyczna wiedza o mediach, świecie, komunikowaniu i wartościach nie jest oderwana od rzeczywistości. Odpowiedzią na aktualne wydarzenia jest choćby wprowadzony w tym roku akademickim fakultet „Media a pandemia”.

Podczas zajęć studenci podejmują bieżące zagadnienia i omawiają je wraz z prowadzącymi. Mają także możliwość twórczego rozwoju poprzez udział w projektach i kołach naukowych, a w ramach praktyk studenckich wykorzystują zdobytą wiedzę. Absolwenci Wydziału – niezależnie od kierunku i specjalności – wraz z dyplomem uzyskują przygotowanie do zmierzenia się wyzwaniami współczesności. 


Poznaj nas

Kierunki studiów

Wydziały